VEILIG

Bouwsteen veilig

Vanuit veiligheid is het mogelijk om te groeien en ontwikkelen.  Als een mens zich niet veilig voelt, stagneert
alles. Een mens gaat als vanzelf op zoek naar een veilige plek of een veilige
modus om vandaar uit verder te kijken of gaan.

Voor ieder mens kan veiligheid iets anders betekenen, ook
leeftijd maakt het ervaren en beleven van veilig voelen anders. Waar een kind
van 3 zich veilig voelt bij de liefhebbende vertrouwde ouder,
kan een ouder kind zich veilig voelen met een muur achter zich, zodat de wereld
voor hem afspeelt en hij overzicht kan houden. De een voelt zich veilig alleen
in een kamer, de ander voelt zich veiliger in gezelschap.

Veiligheid bieden aan iedereen die deel gaat nemen aan Wondering
is alleen mogelijk als we daar samen voor gaan zorg dragen. Hiervoor zijn alle
stemmen nodig van iedereen, die deelneemt aan Wondering. De leerlingen, ouders,
begeleiders en bestuur. Om te komen tot natuurlijke ontwikkeling en groei is
veiligheid voor iedereen nodig. Dat kan alleen maar in samenwerking met elkaar.
Dit willen we borgen door een 
contract met basisregels aan te gaan
voordat je start bij Wondering.