VOOR OUDERS

VOOR OUDERS

Voor ouders of geïnteresseerden die meer willen lezen over de achtergrond van de visie van Wondering, of zich willen verdiepen in de basiswaarden en uitgangspunten van onze school, zijn de volgende links en boeken een aanrader wat ons betreft. 

Over het leerlingvolgsysteem dat wij gaan gebruiken:

inzage-lva

Over Natuurlijk leren: 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Natuurlijk_leren 

Om meer te leren over het waarom van Holacratie en hoe dit er in de dagelijkse dag uit kan zien:

http://gettingteamsdone.nl/

Om meer te leren over communiceren met kinderen: Thomas Gordon over communiceren met kinderen. 

Om meer te lezen over Natuurlijk leren: De vrijheid van Sudbury Valley school 

De honderd talen van kinderen – Reggio Emilia

Puberbrein binnenstebuiten – Huub Nelis

De gemotiveerde leerling – Geert Bors en Luc Stevens

Prentenboeken:

Voor alles is een tijd – Susie Poole

Het Schoolreisje – Tjibbe Veldkamp

Op school zijn diverse boeken te leen of ter inzage, voel je welkom om hier naar te vragen. 

 Ouders en Onderwijs:  

Het beste onderwijs voor onze kinderen, daar zet Ouders& Onderwijs zich voor in. 

Om dit te bereiken, is het belangrijk dat de stem van ouders wordt gehoord. En dat ouders goed geïnformeerd zijn.    

http://www.oudersenonderwijs.nl/

 Samenwerkingsverband:

Je kunt contact opnemen met het samenwerkingsverband als je vragen hebt over extra ondersteuning voor jouw kind, of wanneer je problemen ervaart bij het vinden van een geschikte plek. Het samenwerkingsverband is, na de school zelf, het eerste aanspreekpunt rondom passend onderwijs. Ieder samenwerkingsverband heeft hiervoor een ouder- en jeugdsteunpunt waar je terecht kan voor meer informatie en ondersteuning bij het vinden van passende onderwijsaanbod.

De website VO:  https://www.swvvo3006.nl/

 

De website PO:  https://www.swvpo3006.nl/

  

Het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) heeft twee taken: de Leerplichtwet en de RMC-wet uitvoeren.

 https://www.rblbno.nl/

 

 Onderwijsgeschillen:

Bij Onderwijsgeschillen wordt u gehoord en geholpen. Deze organisatie zet zich in om voor meningsverschillen een passende oplossing te vinden.

030 2809590 | www.onderwijsgeschillen.nl