KWALITEIT

KWALITEIT

De eerst benodigde kwaliteit is dapperheid

Alle bouwstenen bij elkaar vormen, zorgen en borgen Kwaliteit én Kwalitijd.

Uiteraard willen we voldoen aan de kwaliteitseisen van de inspectie van onderwijs voor zowel PO als VO. De kaders waaraan we dienen te voldoen zijn hier te vinden. Binnen 3 maanden na de start van Wondering zullen we een bezoek krijgen van de inspectie, zij onderzoeken dan of we alle eisen te voldoen. Uiteraard willen we niets liever dan dat. Indien een inspectierapport ontvangen is, zal dat hier gedeeld worden. 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/publicaties/2021/07/01/onderzoekskader-2021-primair-onderwijs

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/documenten/publicaties/2021/07/01/onderzoekskader-2021-voortgezet-onderwijs