INZICHT

INZICHT

Het mooiste inzicht, is zelfinzicht

Open naar jezelf in de spiegel kijken, gezonde zelfreflectie. In de dagelijkse dag van Wondering zal dit regelmatig gebeuren doordat we vrij kunnen en mogen bewegen tot aan de grens van de ander. We gaan samen grenzen verkennen en opzoeken, ook van elkaar. Ook als dit niet gemakkelijk is, of liever uit de weg gegaan wordt.

Het is natuurlijk fantastisch als er zomaar spontaan een “kwartje valt” als het gaat over lesaanbod of inzicht in een taal! We streven ernaar om met hetzelfde gemakt naar jezelf te kunnen kijken. “oh, als het daarover gaat, ja, dat vind ik inderdaad vervelend. Ik snap het, volgende keer zal ik het anders aanpakken.” Dat is het gemak waarmee we met elkaar willen omgaan. ‘

 

Gelukkig zijn we een school, daar kom je tenslotte iedere dag naar toe om te leren. 

“Communiceren met kinderen” volgens de leer van Thomas Gordon gaat ons hierbij helpen, een van de peilers van Wondering.   http://www.opvoedenmetdegordonmethode.nl/de-gordonmethode/